חבל על דאבדין דלא משתכחין
Friday, May 1, 2009       ז באייר תשסט

הספד


tombstone plaque mayan
אמא יקרה

ב ז' באייר נולדת, וב ז' אייר החזרת נשמתך לבוראך

תמימות היו שנות חייך - ותום של לב טהור נסוך עליהם

יפה וזכה היית - עד לכתך - כבת 20 וכבת שבע - כמו שרה אמנו

אצילות רוחך, האומץ השקט והצנוע, המסירות ואהבה לילדייך, התחשבות וכבוד לכל אדם - אפיינו אותך כל חייך - ובלטו גם בסוף הדרך, כשקבלת גורלך בשלווה, ברכת אותי ואת נכדייך, והודית לרופאים ולאחיות

הימים האחרונים אתך נעמו לי כמו תמיד
לא התפניתי לחשוב על האבידה הגדולה שבלכתך
הצער עוד יחלחל ויוסיף, אבל יחד אתו תמיד התודה העמוקה שלי על היותך עמנו
ההתפעלות מיושר דרכייך, נקיון מחשבותייך
כמה רחוקה היית מכל מחשבת זדון ואף הרהור רע
וכמה טוב שהגעת לסוף דרכך כמו שבקשת תמיד, בדעה צלולה וללא ייסורים

בערב שבת אחרי מות קדושים הסתלקת - קדושים היו כל חייך לפני מותך
תמיד היית דורשת טוב לכולם - לא זכור לי שבקשת משהו לעצמך לטובתך האשית
רק זאת, ללכת מהעולם הזה בשלווה ובכבוד
ובקשה זאת שנתמלאה, גם זו לטובתנו היא

לו יכולתי ללמוד יותר ממדותייך
צר לי ואני מבקש סליחתך שלא הגשמתי את כל שאיפותייך עבורי
מי ייתן ואזכה לממש חלק משאיפות אלה ולהיות ראוי לזכרך

ברכותייך הקלו עלי את פרידתך
מתוקות היו לי מלותייך שחזרת ואמרת - ברוך תהיה בני
ברוך זכרך אימי !     בליבי ובלב כל אוהבייך

תהא נשמתך צרורה בצרור החייםtombstone plaque harel
_______________


הספד מפי הרבי ממכנובקא

_______________
tombstone zipporah
You went almost exactly the way you (and I) were praying for.
Spared from degradation and suffering of old age, after but few days of discomfort in a hospital, on your 96th birthday you went to sleep and did not wake up.
But, it is far from easy
I miss you badly, dear.

Today, Erev Rosh Hodesh Elul, I went to your place at the cemetary.
Tomorrow, Rosh Hodesh, you and I would have walked to a caffe.
I recently saw that Caffe Hillel at the corner of Yehuda Halevi and Marmorek, as well as Ilan's near the opposite corner, are closed on Shabbat and have Kosher certificates.
I was excited for a moment, then was reminded it was too late for us.

I think I may go with someone else...


tombstone zipporah + Shali + Yehoshua

              on the issue of respiration machine     על התחברות למכונת הנשמה           Zipporah Roggin-Twersky         צפורה טברסקי - רוגין        


              Roggin, Rivlin family tree             my father Yehoshua Twersky           D.T. home

David at Tavron.com, photo album


          web page authored by David Twersky   davidtwer@hotmail.com     www.tavron.com