Twersky family tree   -   שושלת חסידות טשרנוביל  


יהושע   (אברהם יהושע השל)   טברסקי

( ו' אדר תש"ן (1990

נצר לאדמורי טשרנובל. נכד, בן אחר בן למייסד השושלת, תלמיד הבעש"ט מנחם נחום טברסקי מטשרנובל, בעל "מאור עיניים". התגאה גם בייחוסו לשתי סבתות שהיו כל אחת נכדת הבעש"ט

נולד בעיירה מכנובקה, בסביבות קייב שבאוקריינה. גדל עם אביו ואימו בחצר הצדיק ר' יוסף מאיר טברסקי, סבו, הרבי ממכנובקה, בנו הבכור של ר' אברהם יהושע השל מסקבירה

אביו, ר' דוד יהודה לייב, חלק זמנו אחרי נשואיו בין מכנובקה לסקבירה, ולאחר מכן עבר לשכון בקזאטין, כ 15 ק"מ ממכנובקה, והתקבל ע"י חסידי סקבירה שם כרבי מקזאטין
בחורף שנת תר"פ, 1919-1920, נפלו רבים מיהודי הסביבה קרבן לכנופיות פורעים וכן למחלת הטיפוס. ר' דוד יהודה לייב נפצע בראשו בפרעות ונפטר מפצעו בגיל צעיר

זמן לא רב אח"כ, בשנות העשרים, נעשה יהושע פעיל ציוני, השתתף והרצה באסיפות מחתרתיות של תנועת צעירי ציון". עקב פעילות זאת נעצר וגורש לסיביר. העונש הומר אחר כך לגירוש לארץ ישראל

כשהגיע ארצה, התגורר בירושליים בבית דודתו ודודו, ר' דוד האדמו"ר מרחמסטריבקה והרבנית שפרה בת ר' אברהם יהושע השל מסקבירה, אחות אביו. ר' דוד עלה לירושליים עם אביו ר' נחום ב 1926

יהושע למד והוסמך להוראה בסמינר למורים של המזרחי "ליפשיץ", בירושליים. בין מוריו היו אישים בולטים באקדמיה, כחנוך ילון מנקד המשנה והרב אסף מהמחלקה לתלמוד באוניברסיטה העברית
יחד עם תעסוקתו כמורה המשיך לשקוד ולפתח את השכלתו התורנית והכללית כפי שעמל מצעירותו, בהשראת אביו האדמו"ר שגם כן התעניין במיוחד בדקדוק עברי ופילוסופיה
התחיל לעבוד כמורה בנתניה, עבר לבית הספר הממלכתי דתי תלפיות בתל אביב ואח"כ היה מנהלו הראשון של בית הספר הממלכתי דתי דיזנגוף. כמו כן לימד פיסיקה בישיבת היישוב החדש ע"ש הרב עמיאל

היה חבר במפלגת הפועל המזרחי
כתב לעיתים מזומנות בעיתון הצופה רשימות שמיזגו מסורת והלכה עם נוף וטבע של הארץ
השתתף בכתיבת מקראות לבתי ספר ממלכתיים דתיים
כן כתב רשמים וזכרונות מבית אביו וסבו, ואבותיהם לפניהם, שכינס לספרו "בחצר הצדיק
הספר, שכבר אינו מצוי בדפוס, ניתן לקריאה חופשית באתר אינטרנט שנערך ע"י בנו דוד
www.tavron.com

נשא לאשה את צפורה בת הרב זאב וחנה רוגין (רוגוזניצקי) ויחד בנו ביתם ברחוב בילו בתל אביב, שם התגוררו כל ימיהם וגדלו את ילדיהם שלויה ודוד


  בחצר הצדיק" מאת יהושע טברסקי"  

פ ת י ח ה

.המעשים, המסופרים בדפים הבאים, ברובם הייתי עד להם
.סיפרתי מה שראיתי בעיני או שמעתי באזני
,בחלקם הם מסורת, שנתגלגלה לידי מפיהם של זקני תסידים
ששוחתתי עמם. קיימתי בכך מה שנאמר
שאל אביך ויגדך
זקניך ויאמרו לך - דברים לב,ז

עם הבאת הדברים לדפוס, נפרקה ממני החובה הנובעת מפסוק אחר
עליה לבניכם ספרו - יואל א,ג

יתן ה' וישמש עמלי צנוע זה גורם מחנך ומשפיע על הקוראים, הצעירים במיוחד, להעמקת האמונה בטוהר המעשה, ויעורר אצלם שאיפה לנשגב ונעלה.

המחבר


הוצאת ציון
ת. ד. 36050 תל-אביב
טל. 615524

כל הזכויות שמורות
נדפס בישראל, תשל'ט
דפוס "פאר", סדר-צלום ואופסט, תל-אביב

הספר משכבר אינו מצוי בדפוס, נערך ע"י בן המחבר לקריאה חופשית באינטרנט


ה ת ו כ ן

שושלת טשרנוביל - מבוא

7 אבי חסידות טשרנוביל
10 שמונת קני המנורה
הצדיק ר' אהרון ז"ל
בית מקארוב
המגיד מטריסק
ר' דויד'ל מטולנה
18 ר' איציק'ל מסקווירה זצ"ל
23 ר' יוחנן מרחמיסטרובקה
25 ר' אברהם יהושע העשיל זצ"ל
26 האדמור ר' יוסף מאיר ז"ל
שבת ומועד
31 ראש השנה במחנובקה
39 סדר עבודה בערב יום הצום
43 מעשה בחמיצה בפסח
49 האדמו"ר מרחמסטריבקה   ר' דוד, ירושליים, 1926
53 חנוכה בחצר הרבי
57 New Square   הרבי מסקווירה   ר' יעקב יוסף
61 סעודת הבעש"ט בסקווירה
66 בחצר הצדיק   שבועות במחנובקה
72 הגשר הצר בסקווירה
75 יודע נגן במחנובקה
79 הילולא של המגיד מטשרנובל
83 ספר מאור עינים
89 הצדיק ר' דוד לייביני
94 ר' העשיל ותפיליו תפילין דר' אפרים סופר הבעש"ט שירש המחבר
99 שמחת תורה במחנובקה
106 "ר' יעקב בעל ה"הפסקות
112 מנורת החנוכה של סבא
118 החתונה הגדולה בבלז
127 אדמו"ריות בימי סער   -   ר' א.י.ה. - מחנובקה, מוסקבה, בני ברק
135 מאורעות ספר התורה של הבעש"ט
140 ר' יצחק מסקווירה   - ניו יורק, תל אביב


          web page authored by David Twersky   davidtwer@hotmail.com     www.tavron.com